Schenking jassen door Door Land

Ontvangen gift:

Enkele jassen zijn aan THON geschonken door de Door Land.

Hiermee zijn speurhondengeleiders en THON vrijwilligers goed zichtbaar in het verkeer en in het bos.